Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sund kost

krisecenter for mænd i Fredericia

Om donationen

Krisecentret i Fredericia tilbyder mænd i krise trygge rammer. Mændene på krisecentret betaler for opholdet og skal selv sørge for forplejning, men da flere af beboerne og brugerne er socialt udsatte og modtager offentlig ydelse, er kosten præget af billige madvarer som færdigretter og fastfood. For at sætte fokus på sund og nærende mad, vil krisecentret med denne donation lære beboere og brugere om indkøb, hygiejne og madlavning. Derudover vil der blive arrangeret flere ugentlige maddage, hvor beboerne sammen udarbejder madplan, indkøb og madlavning samt fællesspisning.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
krisecenter for mænd i Fredericia
Støttet beløb
143.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har vist os, at fællesmåltider med faste tider giver følelse af tryghed, fællesskab og derved er med til at bryde den ensomhed, som er et vilkår for en del af vore beboere. Altså skaber det som minimum psykisk sundhed. Vi vil fremover prioritere at kunne tilgodese dette, fordi vi gennem projektet er blevet helt overbevist om effekten heraf.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Især den sundhed, der ligger i social kontakt er blevet fremhævet af stort set alle deltagere, og det at få "hjemmelavet varm mad" og ikke kun hurtige og dyre løsninger. Nogle har nydt meget godt af snakke og handling ift. økonomi og sundhed, og andres livssituation har forhindret dette. Skal noget fremhæves, vil det være den snak, kontakt mændene imellem og blivende relationer, der er blevet skabt. Det har skabt sundhed i form af livskvalitet for den enkelte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har fungeret rigtig godt i huset, i det omfang beboernes livssituation har gjort det muligt at arbejde med. Vi er ikke det mindste i tvivl om, at fællesmåltiddet og tilberedningen af det rummer meget potentiale for tryghed, fællesskab og sundhed for netop vore beboere og andre, som har tilknytning til huset. Det har også kunnet give den enkelte en stolthed over at kunne lave maden til de andre, at kunne give andre noget godt.