Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sund mad for hele familien

Nordjysk Fødevareoverskud

Om donationen

Opgørelser viser, at der årligt går 716.943 tons mad til spilde i Danmark. Samtidig lever et stigende antal under fattigdomsgrænsen og har så få økonomiske ressourcer, at det kan være svært at købe tilstrækkeligt med madvarer. Nordjysk Fødevareoverskud er en forening, der blev etableret i 2014 med det formål at bekæmpe madspild og støtte udsatte borgere. Foreningens hovedaktivitet er indsamling og distribuering af overskudsvarer direkte til udsatte borgere, sociale organisationer og asylcentre i Nordjylland. Denne donation skal gå til at udvide madordningen, så flere ressourcesvage borgere i forskellige byer kan få tilbudt overskudsmad og gratis levering. Det skal ske gennem etablering af lokalafdelinger i flere byer, etablering af samarbejde med flere leverandører – særligt med store butikskæder – samt rekruttering af flere frivillige.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Nordjysk Fødevareoverskud
Støttet beløb
294.231 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan stadig kun se et år frem i tiden. Som økonomisk ansvarlig og den daglige leder, forsøger jeg at sikre økonomien, således at vi altid har 12 måneders levetid. Vi har endnu to år med en årlig ydelse fra Aalborg Kommune og betalt leasing af kølebilen. Det er ikke nok til at holde os kørende. Vi vil også gerne udvikle os med flere ansatte, flere frivillige, mere overskudsmad og ekspansion til andre byer. Vi har brug for en stor fond, der vil hjælpe med at sikre os flere år frem. Vi mangler stadig fonden, der har en million tilovers til os.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Først og fremmest gav donationen tryghed og vished for, at vi kunne fortsætte aktiviteterne langt ind i det nye år. Det har være en stor lettelse. Med donationen som grundlag har vi ansat en person i flexjob og vi har dermed øget kapaciteten og fået mulighed for at indgå aftale med Bilka om afhentning af overskudsmad. Det har betydet øgede mængder indsamlet overskudsmad og det har betydet, at udsatte familier nu får 30 – 40 kilo god og sund mad med hjem hver uge. Vi har adresse i Aalborg Øst og har også mange modtagere af overskudsmad fra lokalområdet. Imidlertid er vi blevet kendt i hele regionen og får besøg af borgere fra Hobro til Frederikshavn, Brønderslev og Års. Det er vores ambition at starte lokalafdelinger i større byer i Nordjylland, men vi har behov for at sikre den daglige drift på lageret i Aalborg Øst flere år frem og der er vi ikke helt endnu. Sammenfattende har donationen været altafgørende for, at vi har kunnet fortsætte med at uddele sund og nærende kost til udsatte borgere i Nordjylland.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg mener, at vi har forvaltet donationen efter de mål, vi arbejder ud fra. Vi har fået en ansat i flexjob og er på vej til at ansætte en borger med socialt frikort. Det er begge personer, der er startet som frivillige. Vi har også fået to nye frivillige, en studerende og en ung enlig mor, der i starten kom til os som modtagere af overskudsmad, Med en ekstra ansat ud over den daglige leder har vi indgået aftale med Bilka om afhentning af overskudsmad og det er et samarbejde, der udvikler sig. Jeg kan ikke umiddelbart se, at vi kunne have forvaltet pengene anderledes.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet