Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sunde fællesskaber for udsatte

Hillerød Bibliotek

Om donationen

Donationen går til at udvikle en model til at forankre den sundheds- og trivselsfremmende indsats ”Guidet Fælleslæsning”. Læseforeningen har i samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus Universitet udviklet en indsats, som kaldes ”Tid til læsning”, og som benytter Guidet Fælleslæsning som metode til at styrke den mentale trivsel blandt personer ramt af depression, angst eller stress. Ved Guidet Fælleslæsning mødes en gruppe deltagere en fast ugedag på et bibliotek, hvor en læseguide uddeler en novelle og et digt, som læses højt. Undervejs i højtlæsningen holdes pauser, hvor deltagerne inviteres ind i en fælles refleksion om, hvad der foregår i teksten. Samtalen ledes gradvist fra at fokusere på tekstens konkrete indhold til psykologiske forhold og emner med relevans for deltagerne. Erfaringerne viser, at fælleslæsningen har en positiv virkning på depression, angst og stress, og Hillerød Bibliotekerne ønsker derfor sammen med Viborg, Holstebro, Aarhus, Holbæk, Guldborgsund og Rudersdal biblioteker og kommunale forvaltninger, Læseforeningen samt en række frivilligcentre at forankre og udbrede indsatsen.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Hillerød Bibliotek
Støttet beløb
2.306.760 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret på flere måder: Lokalt har projektkommunerne indgået nye samarbejdsaftaler eller fortsat det eksisterende samarbejde mellem biblioteker, forvaltninger og frivilligcentre om læsegrupper for udsatte borgere. Nationalt har projektet oprettet et netværk og en online vidensdelingsplatform, som formidles aktivt og drives som en selvstændig indsats i centralbibliotekernes temaspor Kultur for Alle, som er rettet mod biblioteker i hele landet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er oprettet og afholdt i alt 28 læsegrupper for udsatte borgere i skalérbare og bæredygtige tværkommunale samarbejder med efterfølgende forankring i frivilligprogrammer. Alle projekterfaringer er udgivet på en hjemmeside (Fagligt Hotspot) og formidles aktivt af et nyoprettet landsdækkende fagligt netværk for Guidet Fælleslæsning. Sammen med Sisters Hope har projektdeltagerne udviklet, testet, publiceret og delt nye metoder til at forstærke og accellerere metodens sundhedsfremmende effekter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona vanskeliggjorde projektet, da fysiske møder i lange perioder ikke var muliger. Det gjorde, at kontakten og samhørigheden mellem projektbibliotekerne næsten udelukkende foregik online. Projektledelsen indrettede møder, kommunikation og div. udviklingstiltag efter vilkårene, men kunne også have afholdt individuelle møder med projektbibliotekerne undervejs, så der blev givet sparring på lokale og individuelle udfordringer.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle