Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundere livsstil gennem esport

Børn, Unge og Familieenheden - Sønderborg kommune

Om donationen

Tilbud i Gasværket og Ungehuset er forebyggende foranstaltninger for unge mellem 10 og 18 år. Der visiteres til begge tilbud i henhold til Lov om Social Service (SEL) § 52.3.9. Projektet tager udgangspunkt i de unges fælles interesse, esport. Tilbuddet modtager støtte til et projekt, hvor der sættes fokus på de unges sundhed - motion, kost og hygiejne. De unge er selv opmærksomme på, at hvis man vil deltage i esport, så kræver det en masse udover det at spille computer. Den indre motivation, de har i forhold til deres interesse, øger deres lyst til at være fysisk aktive, at spise sundt og komme i seng i ordentligt tid. De unge vil på tværs af køn og aldersgruppe desuden indgå i et fællesskab, og gennem esporten samarbejde og kommunikere, for at løse den specifikke opgave.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Børn, Unge og Familieenheden - Sønderborg kommune
Støttet beløb
117.500 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den er svær at give et endegyldigt svar på endnu, da vi først lige et gået i gang. Derfor 5 tallet. Hvis jeg skulle forsøge at "gætte" på hvor godt vi lykkes fremover, så ville det være en klar 10'er. De unge er simpelthen så engageret i det og allerede i opsætningen af udstyret, kunne de unge i samarbejde få det indrettet og i fællesskab og med plads til hinanden blev der aftalt hvordan og hvorledes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som der blev skrevet i vores ansøgning var dette projekt et projekt som ville fortsætte ud i fremtiden, som en fast del af vores tilbud i Ungehuset/Gasværket. Vi har først for nyligt fået installeret og gjort rummet helt færdigt. Det tog længere tid med sikkerheden, grundet lange leveringstider i forhold til corona. Lokalet er efterhånden færdig og de unge er så glade og deltagende. De er alle med på, at det er et længerevarende projekt, som også indebærer sundhed i form af kost og motion.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Opstarten har været tungere og mere langsommelig end både vi og de unge har ønsket grundet corona. Der skulle jeg som projektleder have været mere skarp på, hvornår jeg fremlagde det her projekt til de unge. Den ventetid der har været, har nogle af de unge været udfordret i, da det er noget de ser meget frem til. Samtidigt har det dog også givet en god læring, og vi har haft en del snakke omkring det at glæde sig til noget og have tålmodighed.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle