Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundhed for udsatte

RECOVERY BULLS Slagelse

Om donationen

Denne donation går til at etablere et månedligt idrætstilbud, som udelukkende henvender sig til socialt udsatte kvinder, idet mange idrætstilbud for socialt udsatte retter sig imod mænd. Donationen skal desuden bruges til sociale aktiviteter, der kan give kvinderne positive oplevelser og motivere dem til at deltage. Socialt udsatte lever i gennemsnit kortere tid end ressourcestærke borgere, og udvikler ofte en række livstilsrelaterede sygdomme. Typisk står de også udenfor samfundets fællesskaber. Recovery Bulls er en forening, der findes i flere danske byer. Afdelingen i Slagelse er nystartet og har 30 voksne medlemmer samt 10 børn. Det ventes, at der i løbet af projektperioden vil komme 60 nye medlemmer til.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
RECOVERY BULLS Slagelse
Støttet beløb
496.832 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har udmundet i en afrapportering, der kvantitativt og kvalitativt styrker dokumentationen for vores arbejde. Det er vores vurdering, at en sådan dokumentation er af afgørende betydning for en mere forpligtende samarbejdsaftale med Slagelse Kommune efter projektperiodens ophør. Hertil kommer, at dokumentationen er et aktiv for foreningen som sådan og for andre aktører i øvrigt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
100 nye borgere er rekrutteret og fastholdt i projektets tilbud. Næsten 92% føler, at de i nogen til høj grad hører til i et meningsfuldt fællesskab. 80% har i nogen til høj grad fået nye venner gennem RB. 42% oplever at RB har styrket deltagerens evne til at tale med andre om, hvordan de har det. 75% har en øget motivation til at leve et liv uden misbrug og kriminalitet Cirka 91% har en øget motivation til at leve sundere pga. RB. Derudover oplever 100% en forbedret livskvalitet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De aktiviteter, som vi valgte at benytte os af for at nå vores mål var Recovery Bulls Girls, ture og turneringer, to store årlige sammenkomster, ugentlige sociale aktiviteter og opsøgende arbejde. Ud fra vores tal kan vi se, at vi har ramt rigtig ift. at nå målgruppen. På trods af at man som udgangspunkt altid kan gøre tingene lidt bedre, er vi i RB Slagelse godt tilfreds med vores indsats og valg af aktiviteter.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start