Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundhed og kognitiv funktion

Syddansk Universitet

Om donationen

TrygFonden har givet støtte til at gennemføre en langtidsopfølgning af Svendborg-projektet, som er det største, mest intensive og langvarige eksperiment med fysisk aktivitet i folkeskolen i Danmark. Projektet har været i gang siden 2008, hvor elever fra 0.-6. klasse på seks folkeskoler i Svendborg har modtaget seks timers idrætsundervisning om ugen – fire timer mere end normalt. Børnene er løbende blevet fulgt, og det har allerede kastet lovende forskningsresultater af sig. Der er færre regulært overvægtige børn, og børnenes risiko for at udvikle hjertekarsygdomme er markant lavere hos de grupper, der har fået fire ekstra idrætstimer om ugen. Donationen fra TrygFonden går til en langtidsopfølgning på børnene, der nu går i 6.-9. klasse med det formål at give et billede af, hvor længe den ekstra idrætsundervisning har en effekt. Som noget nyt vil man udvide projektet til også at undersøge, om den øgede fysiske aktivitet har en indvirkning på børnenes kognitive og faglige udvikling. Der findes i dag en række laboratorieforsøg, der peger på en sammenhæng. Svendborg-projektet bliver nu et af de få forskningsprojekter i verden, der undersøger effekten i praksis. TrygFonden har støttet Svendborg-projektet siden begyndelsen og har gennem de sidste godt seks år samlet set givet 29 mio. kr. fordelt på otte donationer til enheden RICH ved Syddansk Universitet. TrygFonden har støttet projektet med 6.109.110 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
6.109.110 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se ovenfor om forankringen af projektet og interventionen i Svendborg kommune.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette projekt viste med stor tydelighed, at en skolebaseret fysisk aktivitets intervention skal være kontinuerlig for at have en effekt på den metaboliske sundhed (Tarp et al, 2018). Efter at interventionen ophørte, blev forskellene i metabolisk sundhed mellem interventions- og kontrolgruppe ikke-signifikante. Disse forskelle var tydelige under interventionen. Projektet viste ingen forskel på kognitive parametre eller skolepræstation mellem interventions- og kontrolgruppe.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
To ting, kunne have været gjort anderledes. 1) Det viste sig sværere end forventet at lave retrospektiv implementeringsforskning. Det havde været nemmere og mere klart, hvis den del havde være tænkt ind fra den første del af projektet 2) Blodprøverne fra de tidligere dataindsamlinger viste sig at være ubrugelige ift. BDNF-analyser, hvorfor vi kun har tværsnitsanalyser på BDNF (fx Huang et al., 2017 og Pedersen et al, 2017).