Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundhed på den sjove måde.

NBV Hjørring

Om donationen

NBV Hjørring, Vester Thirup er et dagtilbud for voksne udviklingshæmmede. Blandt brugerne er overvægt et tiltagende problem, og personalet ønsker at sætte i aktiviteter i gang, der kan motivere brugerne til motion og bevægelse. Denne donation går til indkøb af et gyngestativ og en petanquebane i dagtilbuddets have. Gyngen kan ikke blot bruges til fysisk aktivitet, men også til at berolige beboere. Projektet skal forebygge livsstilssygdomme og forbedre brugernes generelle livskvalitet.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
NBV Hjørring
Støttet beløb
50.000 kr., år 2019
Fokusområde
Lev sundt

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pga corona har vi ikke måtte opfordre borgerene til at dyrke motion i centre men vi har gjort meget ud af at opfordre til bevægelse i naturen og vi er sikker på at flere vil starte med at cykle når det er hverdag igen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi må desværre ikke bruge trænings redskaberne optimalt pga restriktionerne ved corona. Men når alt bliver normal hverdag kan vi optimere træningen. Der bliver trænet flere gange om ugen bare med få borgere pt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej

Fokusområde

Lev sundt

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. Vi vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Lev sundt