Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundhed på erhvervsskolerne

KOSMOS, nationalt videncenter for sundhed og unge

Om donationen

Dette projekt har til formål at fremme sunde vaner og sund livsstil hos elever på de erhvervsfaglige uddannelser. Projektet fokuserer på bevægelse, rygning og sund kost og sigter efter at nedsætte elevernes risiko for livstilsrelaterede sundhedsproblematikker såsom diabetes og hjertekarsygdomme. Flere erhvervsskoler arbejder allerede med bevægelse og sundhed, men både ledelse og undervisere efterlyser viden, redskaber og ideer til at kvalificere undervisningen. Dette projekt skal udvikle et inspirations- og læringsmateriale målrettet både elever og undervisere. Materialet skal samles i et interaktivt digitalt univers på Sundeunge.dk og vil bestå af viden om bevægelse og sundhed samt inspiration og forslag til konkrete aktiviteter og undervisningsforløb, som er let anvendelige og involverer leg, bevægelse og idræt. Projektet skal samtidig skabe en platform for netværksdannelse blandt underviserne. TrygFonden har tidligere givet KOSMOS støtte til en forundersøgelse til udviklingen af et undervisningskoncept om sundhedsfremme på erhvervs-, produktions- og handelsskoler.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
KOSMOS, nationalt videncenter for sundhed og unge
Støttet beløb
2.266.350 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har præsenteret hjemmesiden på vores seneste netværksdag og hjemmesiden er en central del af vores indsats på EUD området. Vi udgiver en rapport om implementeringen af EUD reformen i løbet af marts måned og arbejder på flere andre projekter omkring sundhed på erhvervs- og produktionsskoler. Hver gang med www.sundeunge.dk som en aktiv del af projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået penge til at udvikle en hjemmeside/digital platform der netop i disse dage bliver frigivet. Da brugerne endnu ikke er begyndet at anvende hjemmesiden er det endnu svært at vurdere impact. I kan se hjemmesiden på www.sundeunge.dk

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle forberedende aktiviteter er gennemført og det har betydet at arbejdet med både indhold og form på hjemmesiden er blevet optimeret.