Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundhed sammen hjemmefra

Region Syddanmark

Om donationen

Donationen går til at udvikle et digitalt sundhedscenter, der støtter mennesker med kronisk sygdom, eller som er i risiko for at få kronisk sygdom, i at leve et godt liv og blive mere selvhjulpne. Hidtil har kommunernes forebyggelsestilbud oftest været et holdbaseret tilbud med fysisk fremmøde, men tilbage i 2013 etablerede en række kommuner, patientforeninger og Region Syddanmark ’Det Digitale Sundhedscenter’, som har udviklet et fleksibelt koncept for Digital Patientuddannelse, der giver borgerne mulighed for at deltage hjemmefra. Der findes i dag tilbud til mennesker med type 2-diabetes og hjertesygdom, og denne donation skal bruges til at udvikle tilsvarende digitale tilbud, der yder hjælp-til-selvhjælp til mennesker med KOL og andre kroniske sygdomme. 20 kommuner, tre patientforeninger og én region står bag projektet, og alle landets kommuner får mulighed for at bruge systemet. Ambitionen er at forebygge (forværring af) kronisk sygdom og at understøtte mennesker med kronisk sygdom til et liv med høj livskvalitet. På sigt er målet desuden at udvikle lignende tilbud til andre diagnoseområder.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Region Syddanmark
Støttet beløb
4.969.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været stort engagement og deltagelse fra fagpersoner i projektaktiviteter, og kommunerne er godt på vej til at integrere de digitale løsninger i deres praksis. Der er skabt og vedligeholdt et stærkt fællesskab om opbygning af fagligt indhold samt vedligeholdelse og drift. Der er planlagt udvidelse af tilbuddene, idet der fra 2023 udvikles forløb til borgere med kræft. Flere nye kommuner har tilsluttet sig siden projektstart, og der er et stort potentiale for fortsat udbredelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Brugertilfredshed er høj, med ca. 90% tilfredse deltagere. Cirka 65% har opnået sundere vaner efter tilbuddet, og samme andel har tiltro til livsstilsændringer. Desuden angiver ca. 55% forbedret mestring af symptomer. Ved baseline er ca. 50% enige i, at de ved, hvordan de skal håndtere helbredsproblemer; dette stiger markant ved forløbets afslutning. Vi mangler langsigtet opfølgning, men evalueringen antyder umiddelbar positiv effekt på deltageres sundhedsvaner gennem de digitale tilbud.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi udviklede en app, frem for e-læring og webinarer. Appen er lettere at tilgå, ligesom vi når ud til flere. Evalueringen viser høj tilfredshed med indholdet, særligt videoer og animationsfilm. Der bør fortsat arbejdes med at reducere tekstmængden. Der har været stor tilfredshed med kompetencedage og implementeringsstøtte. Sparringsmøder mellem kommuner til gensidig inspiration har været en stor styrke. Der arbejdes på at skabe et forum for sparring mellem ledere for at styrke implementeringen