Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundhed, Trivsel og Læring

DGI Nordjylland

Om donationen

Dette projekt har til formål at skabe et tiltag, hvor børn og teenagere ikke kan undgå at opleve en bevægelses-, trivsels- og læringskultur, og hvor hele lokalsamfundet udgør en aktiv medspiller på tværs af foreninger, skole, institutioner og erhvervsliv i Vesthimmerlands Kommune. Resultatet af projektet vil være en modelbeskrivelse af, hvordan et mindre lokalsamfund, som helhed, kan løfte en fælles opgave i forhold til børn og unges opvækst og trivsel. Målet er således at optimere glæden og lysten til udvikling og læring og minimere inaktivitet blandt unge ved at engagere dem i lokale foreninger. Projektet støttes organisatorisk og økonomisk af det lokale erhvervsliv, Vesthimmerlands Kommune, DGI Nordjylland, foreningslivet og Dronning Ingridhallerne i Farsø.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
DGI Nordjylland
Støttet beløb
630.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er i dette efterår været opbakning fra foreninger og skolen til at fortsætte. Derudover er der etableret et samarbejdsorgan - ny forening, hvor målet er at arbejde videre med sundhed, trivsel og læring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er udarbejdet en lang række af flexible motionstilbud fra børnehaver til familier, med hovedvægten i skolen. Der er uddannet 150 unge ledere som et kæmpe aktiv for forankringen af projektet i de lokale foreninger. Projektet har desværre ikke rykket afgørende på medlemstallene, men måske har det været med til at fastholde et flot niveau i Farsø

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ad 1. Projektet forankres i et nyt foreningssamarbejde, hvor der er stiftet en forening "sundhed, trivsel og læring". Derudover har kommunen tilknyttet en foreningskonsulent. Ad. 2: I samarbejdet har fået certificeret børnehaverne til DGI børnehaver med fokus på idræt, leg og bevægelse. Ad. 3: En god foreningsstart er afviklet som træningsforløb i skolens idrætstimer, hvor foreningerne har været inde i 3-5 uger og lavet deres idrætsaktivitet. Her har erfaringen med et forløb over tid været centralt. Der har også været tilbud om "åben hal" for 0.-6. klasse for at stifte bekendtskab med foreningsaktiviteter. Ad. 4: Der er udarbejdet en trivselsundersøgelse, der er drøftet med foreningerne og skolen. Men har nok ikke nået helt ud, som den kunne have gjort. Ad. 5: Dette har været et af de mest central omdrejningspunkter. 150 unge er uddannet til at undervise i idræt, afvikle events og er i dag ressource personer i et samfund, hvor der ikke er ungdomsuddannelser.