Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundhedscafe

Kulturhuset Pilegården

Om donationen

Denne donation går til at etablere en sundhedscafé, hvor lokale borgere kan mødes en gang om måneden til foredrag og indslag om forskellige emner omkring sundhed, træning, sygdomme, at leve med sin sygdom og møde ligesindede. Målet er, at deltagerne får mere viden og et socialt netværk. Sundhedscaféen vil foregå i Kulturhuset Pilegården, der vil sørge for lokale og forplejning. Derudover vil der blive nedsat en gruppe frivillige, som skal stå for planlægning, afvikling og kontakt til foredragsholdere.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kulturhuset Pilegården
Støttet beløb
20.000 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke kunne fortsætte vores sundhedscafe da det kræver penge til foredragsholderne, men vi har skabte et netværk mellem borgerne i huset og borgere som ikke kendte vores motionscenter og vores andre arrangementer i huset. De kan fortsætte med at låne vores lokaler til arrangementer de selv skaber.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sundhedscaféen blev en stor succes. Vi havde mellem 25-60 til hver cafe. Der blev skabt venskaber og vi fik nogen af borgerne til at deltage i andre arrangementer udover motion.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne godt have brugt mere tid på samtalerne efter foredraget. Det var her de netværkede, stillede spørgsmål og dannede venskaber og her kunne vi godt have brugt meget mere tid. Sundhedscaféen -Styrketræning -cykelturene og gymnastik var de rigtige aktiviteter.