Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundpsykeidanmark.dk

Psykisk sund i Danmark

Om donationen

Donationen går til at undersøge, hvordan man skaber et uafhængigt onlinemedie om mental sundhed og sygdom, som løfter niveauet i den offentlige debat. Mediernes omtale af psykisk sygdom kan få folk til at ændre adfærd, anspore folk til at søge mere viden og direkte påvirke den politiske dagsorden. Derfor ønsker foreningen at skabe et uafhængigt onlinemedie, der bygger på den bedst mulige viden, er handlingsanvisende og nuanceret. Mediet skal bidrage til at ændre situationen, hvor vi i de seneste 10 år har set en stigning på 50 pct. i antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien, og hvor 580.000 danskere i dag har en psykisk lidelse. Med donationen vil foreningen gennemføre en forundersøgelse, der skal kortlægge interessen for et dansk onlinemedie om psykisk sundhed og sygdom, samt hvilken type viden og journalistik et sådant onlinemedie skal producere for at øge viden, skabe engagement og være løftestang for spredning af valid, aktuel og ny viden. Ambitionen er at forbedre folkeoplysningen og gennem bedre mediedækning at øge informationsniveau og vidensdeling om mental sundhed. Det skal samtidig skabe bedre muligheder for demokratisk deltagelse i samfundet og forbedre vilkårene for psykisk sundhed i Danmark. Læs mere på www.psykisksundidanmark.dk.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Psykisk sund i Danmark
Støttet beløb
218.269 kr., år 2022
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes til fulde at forankre det projektet i foreningen Psykisk Sund i Danmark. Dermed har vi fået et godt ståsted for den videre tilblivelse af Videns- og nyhedsplatformen som beskrevet i vedlagte rapport.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores undersøgelse viser, at den nuværende mediedækning af mental sundhed og sygdom er utilstrækkelig, stigmatiserende, negativ og med en overvægt af krimistof. Der er dermed behov for en gratis onlineplatform om mental sundhed, psykisk sygdom og psykiatri, indeholdende troværdige, kritisk konstruktive og løsningsorienterede nyheder og historier man bliver klogere af og aktuelle guides og anbefalinger. Målgruppen er +16 år med berøringsflade med mental sundhed eller sygdom.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De fire delelementer af undersøgelsen viste sig at give en bred, sammenhængende og fyldestgørende viden om videns- og nyhedsplatformens indhold og potentielle tilblivelse. Vi står dermed med i dag en 360 graders forståelse af såvel målgruppe, behov og indhold for at skabe en succes.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati