Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Supplement- Konfliktråd

Aarhus Universitet

Om donationen

Donationen går til en udvidelse af antallet af politikredse, der deltager i Konfliktråd Impact Projektet (KIP), hvor effekten af politiets konfliktråd evalueres. Det igangværende projekt tester to forskellige måder at afvikle møder mellem offer og gerningspersoner på, hvilke er henholdsvis de nuværende Konfliktråd (KR) og den internationale model ’Restorative Justice Conferences’ (RJC). Projektet adresserer det problem, at de eksisterende Konfliktråd ikke viser en effekt på gerningspersoners tendens til efterfølgende at begå ny kriminalitet. Flere politikredse end planlagt har ønsket at deltage i projektet. Den aktuelle donation gør det muligt at udvide antallet af deltagende politikredse til syv, hvilket også øger den forskningsmæssige kvalitet af projektet. Projektet udføres i samarbejde med Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, Christian B.N. Gade, Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet, samt Lawrence Sherman og Heather Strang, Institute of Criminology, University of Cambridge.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
997.350 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Takket være den supplerende donation blev det muligt at forankre projektet i 3 yderlige kredse (7 i alt), som fortsat er med i projektets anden fase (se evaluering af hoveddonation 120159).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den supplerende donationen gjorde det muligt at udvide Konfliktråd Impact Projekt til at omfatte 7 politikredse, som var interesseret i at deltage, frem for de forventede 3-4 kredse, vi oprindeligt budgetteret efter. Donationen var afgørende for at vores trænings-, pilottestnings-, dokumentations- og lodtrækningsaktiviteter lykkedes i alle 7 deltagende kredse (se evaluering af hoveddonation 120159). Inklusionen af de ekstra kredse har uden tvivl øget datakvalitet og ekstern validitet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se beskrivelsen af praksisforskelle på tværs af kredsene i evaluering af hoveddonation 120159. Inklusionen af flere kredse har bidraget til en bedre forståelse af konfliktrådets organisering på landsplan.