Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Suset fra møllevingerne

Herluflille Møllelaug

Om donationen

Herluflille Møllelaug har siden 2004 istandsat Herluflille Mølle, som i dag står i sin oprindelige form og er et arbejdende museum. Lauget arrangerer allerede familiedage, hvor møllens mange muligheder kan udforskes. Med donationen kan Møllelauget afholde arrangementer for de i alt 100 beboere på Næstved Kommunes plejehjem, hvor de kan se og opleve møllen, male mel med gammelt mølleværktøj, have hyggeligt samvær med kaffe og kage samt fællessang med en lokal trubadur. Det skal give beboerne en spændende og anderledes oplevelse.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Herluflille Møllelaug
Støttet beløb
22.120 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
2023 tegner til at blive lige så travl som 2022. De omtalte familiedage bliver til noget, og vores plan er at fortsætte med at invitere kommunens plejehjem. Som krigen i Ukraine ud vikler sig, vil der være flere flygtninge i det nye år. Lauget har et udmærket samarbejde med Næstved kommune, så vi forventer også øget aktivitet på den front.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ved hvert af de 16 besøg har der været så mange gæster, som der har været plads til i liftbussen. Enkelte gange er befordringen endda sket i to busser. Stemningen har været meget fin, især har vores trubadur slået tonen an! Vi har fået positive tilbagemeldinger, og "budskabet" har spredt sig til andre plejehjem. De fleste har haft glæde af de poser mel, som de har fået med hjem, og vi har kunnet læse om boller på Facebook. I skrivende stund overvejer vi at køre videre i 2023.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
ja, eftersom de fleste kun kunne køre ind i undermøllen (stueetagen) og ingen kunne klatre op i møllen, vil det nok være god ide at lave en kort film, som viser "processen" oppe i møllen.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår