Søg støtte

Søg

Selvevaluering

svagsynede børns netværk

Aarhus Kommune

Om donationen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge, der har alvorlig synsnedsættelse, bliver en del af et netværk samt tilbudt at deltage i kurser og arrangementer. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus har ikke tidligere tilbudt dette, men ønsker nu at afholde tre årlige arrangementer målrettet svagsynede børn i alderen 0 til 18 år. Der er tale om en årlig familieweekend for børn i alderen fire til cirka ni år, en årlig aktivitetsdag for børn i 0. til 3. klasse og en årlig overnatning for elever i udskolingsklasserne. Donationen skal bruges til afholdelse af seks arrangementer og til efterfølgende evaluering.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Kommune
Støttet beløb
95.400 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil på Center for Syn og Hjælpemidler forankre projektet ved at præsentere det for de kommuner vi betjener. i den foranledning har vi bedt en ekstern konsulent fortage en evaluering gennem interview af elver forældre og søskende. Mestrings aktiviteter er fremover en fast del af vores ydelses katalog. Det viste sig at arrangementerne kunne gennemføres billigere end formodede, hvorfor det er realistisk at vi selv kan føres videre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Synskonsulenterne faciliterer sparring og refleksion, rollemodeller, samarbejde og indbyrdes støtte (socialt og praktisk), hvor eleverne oplever at kunne bidrage til fællesskabet og være værdsat. Gennem ADL træning (bordskik, samtaletræning, turtagning, teamsamarbejde, feedback) klædes de på til at deltage også i seende fællesskaber. Eleverne fortæller om glæde, venskab og at man oplever at høre til. Forældrene fortæller om: Elever der glæder sig meget til samværet med hinanden. Elever der kommer hjem med mere mod, skuldrene nede og virker mere rolige og harmoniske, mindre stressede Elever der nu efterspørger mulighed for at komme på Synscenter Refsnæs

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter var i høj grad det rigtige. Det viste sig dog at være hensigtsmæssigt at supplere med weekend arrangement med to overnatninger på Onsild idrætsefterskole for aldres gruppen 4 til 10 klasse.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start