Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Svømmeliv i trygt fællesskab

Svømmeklubben KVIK Kastup

Om donationen

KVIK er en af Danmarks største svømmeklubber og for fortsat at kunne sikre gode tilbud til svømmerne, ønsker klubben bl.a. at vedligeholde trænernes kompetencer, uddanne de frivillige officials og afholde sociale aktiviteter. Med donationen kan KVIK opkvalificere trænerne samt afholde træningssamlinger og andre sociale aktiviteter for børne- og ungdomshold, der styrker fællesskabet og giver mulighed for, at svømmerne kan udfolde deres potentialer.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Svømmeklubben KVIK Kastup
Støttet beløb
200.000 kr., år 2023
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er stolte af vores årlige aktivitetsplan, der er altafgørende for at fastholde og motivere børn og unge i svømmesporten. Vi er i høj grad lykkedes med at forankre aktiviteterne og evalueringen heraf. Vi har en stabil trænerstab, og en masse hjælpsomme forældre, der hjælper til fordi KVIK er et god sted, hvor fællesskabsånden både hos børn og forældre er stor. Fortsættelsen af det ambitiøse aktivitetsniveau er dog afhængig af tilskud og sponsorer, hvorfor 8 er afgivet som karakter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle 4 mål er fuldt indfriet:. Vi har i projektperioden sendt flere trænere (herunder også ungdomstrænere) på kursus, og dermed har vi sikret en bred og kompetent mulighed for bevægelse for børn og unge, hvilket er opnået ved at have kompetente og erfarne svømmetrænere. I perioden har vi også arrangeret flere træningslejre, sociale aktiviteter og stævner, som har bidraget til at styrke fællesskabet og den enkeltes sundhed og trivsel.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kan altid gøre noget anderledes! Men i KVIK synes vi, at vi har gjort rigtig meget. Vi har arrangeret afvekslende aktiviteter, der dækker en bred målgruppe indenfor børn og unge, og vi har kompetence opbygget vores trænerstab, hvilket ikke kun har fået effekt på undervisningen af børn og unge, men også voksne og ældre. Vores kostforedrag er også en af de ting, som ikke kun har været målrettet mod børn, men også forældre.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet