Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Svømning for alle børn

Erritsø Svømmeklub

Om donationen

Erritsø Svømmeklub er en mindre forening med cirka 550 medlemmer. Dette projekt omhandler en nytænkning af svømmeskolen, hvor der skal sættes fokus på svømmeglæde. Gennem en opkvalificering af svømmeskolen vil det blive muligt for flere børn at gå til svømning i klubben og få en positiv oplevelse. DGI har udviklet et svømmeskolekoncept, og donationen skal blandt andet gå til at uddanne klubbens 30 instruktører i konceptet og til uddeling af en svømmebog, hvor børenes udvikling kan noteres. Der var cirka 500 børn i svømmeskole i 2016.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Erritsø Svømmeklub
Støttet beløb
17.500 kr., år 2017
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har skabt et svømmeskoleudvalg som en netværksgruppe direkte under bestyrelsen og her er der rekrutteret ialt 6 medlemmer til denne gruppe. Ligeledes er der oprettet et sponsorudvalg som vil hjælpe os til at søge midler til den fortsatte udvikling

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft et forrygende år i Erritsø svømmeklub. Vi har ca. fået 75 nye medlemmer (målet var 25% over 3 år)Vi har i særdeleshed formået at skabe mulighed for at medlemmerne bliver længere tid hos os. Det af flere årsager; 1) Vi har skabt nogen rammer hvor holdudbuddet er mere varieret. 2) Vi har skabt en dynamik i vores underviserstab hvor de både udstråler kompetence og glæde ved at undervise. Vi har nytænkt indholdet i vores svømmeundervisning så der er kommet fokus på glæden ved at svømme. Hver undervisning har fået et klart mål. At lære gennem leg. Læringen i svømmeskolen er i kraft af vores svømmebog blevet tydelig, ikke kun for vores egne undervisere men især for børnene og deres forældre. Det er synlig for alle hvad der skal læres og hvornår det skal læres og i hvilken rækkefølge. Det er gavnligt for udviklingen. Vi ser en helt anden tilgang til at blive tryg i vandet og bevæge sig mere frit. Børn helt ned til 6 års alderen kan flyde og træde vande, svømme både crawl og rygcrawl og dykke efter ting på bunden. En udvikling der er kommet som resultat af vores indsats. Vores svømmebog har givet kommunikationen mellem underviser og forældre et løft. Det er nu nemt at vurdere hvilket hold det enkelte barn hører til på og nemmere at have dialogen med forældre når de kan se læringsmålene og at der skal støbes et fundament før man bygger et hus. Alt i alt har det været en god proces for alle i vores svømmeklub. Det er ikke helt i mål men vi forventede heller ikke det skete i løbet af kun 8 måneder. Vi ser frem til at arbejde meget mere med de den næste årrække.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have haft flere hold på de små svømmehold og demed fået flere medlemmer ind i klubben men vi har prioriteret at skabe et bredt udbud til vres medlemmer for at kunne fastholde de unge mennesker i en aktivitet.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand