Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Symptombehandling med eHealth

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Donationen går til at afdække, hvordan et kommende internetbaseret selvhjælpsprogram til vedvarende symptomer bruges i almen praksis. Udover det internetbaserede selvhjælpsprogram (eHealth) indeholder programmet også et efteruddannelseskursus til praktiserende læger. Ca. 15 pct. af befolkningen har vedvarende symptomer, uden at man kan påvise en kendt sygdom, der forklarer symptomerne. Symptomerne kan være smerter, træthed, koncentrationsproblemer mv. Omkring 1-2 pct. udvikler kronisk funktionel lidelse, hvor funktionsevnen er svært påvirket på grund af symptomerne. Patienter med vedvarende symptomer er i risiko for at konsultere både egen læge og andre dele af sundhedsvæsenet meget, og de har en 5-9 gange forhøjet risiko for at komme på førtidspension i løbet af 10 år sammenlignet med andre patienter. Målet for behandlingsindsatsen i almen praksis er at forebygge, at en patients symptomer bliver kroniske. For at det skal lykkes at indføre den nye behandling i større skala, vil dette projekt undersøge, hvordan læger og patienter helt konkret tager imod og omsætter programmet, når det skal fungere i hverdagen både i praksis og hjemme hos patienterne.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
2.202.801 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet fortsætter for nuværende som et forskningsprojekt. Resultaterne fra den kvalitative undersøgelse af brug af programmet, har afstedkommet et nyt delprojekt som omhandler udvikling og testning af behandlerstøtte.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formål: Behov for at undersøge, hvordan læger og patienter tager imod og omsætter programmet i deres hverdag. Dette kvalitative delprojekt er undersøgt og beskrives i to selvstændige artikler. Den første er i review og den anden under udarbejdelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For yderligere at komme i dybden med brug af programmet, kunne det etnografiske feltarbejde udvides. Særligt rekruttering og inklusion af patienter til dette viste sig dog udfordret.