Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Symptomfortællinger om stroke

Dansk Råd for Genoplivning, Red Hjernen

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal klæde danskerne på til at genkende symptomer på stroke, så flere overlever stroke til et godt liv. Hvert år rammes ca. 12.000 danskere af et stroke, der er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. Mange danskere har svært ved at forstå alvorligheden, når de oplever symptomer på stroke på egen krop eller hos pårørende. Dansk Råd for Genoplivning og Red Hjernen vil derfor omsætte den nyeste viden om symptomer på stroke til en række film-fortællinger om, hvordan symptomerne kan opleves i virkeligheden. De medvirkende er danskere, der har oplevet et stroke eller haft det tæt inde på livet som pårørende. Målet er at bidrage til, at endnu flere danskere kommer igennem et stroke og vender tilbage til hverdagen uden eller med færre mén. Projektet er forankret i kampagnen Red Hjernen, som landets førende eksperter på det neurologiske og præhospitale område i landets fem regioner har været med til at udvikle.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Råd for Genoplivning, Red Hjernen
Støttet beløb
3.580.000 kr., år 2021
Delmål
Reager på stroke

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Symptomfortællingerne er blevet forankret via information på redhjernen.dk, hjernesagen og strokelinjen.dk. Herudover er der en del sundhedsprofessionelle, som har hjulpet med at formidle filmene via infoskærme på hospitaler og andre relevante steder. DRG planlægger i efteråret 2023 at udarbejde kursus materiale om stroke, hvor filmene kan inkluderes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet var meget ambitiøst. Desværre er det ikke muligt at få data for andelen af strokepatienter, som kommer ind på hospitalerne i tide for 2022-2023, hvor kampagnefilmene er blevet vist. Det skyldes, at offentliggørelsen af Dansk Stroke Registers (tidligere Dansk Apopleksiregister) årsrapport for 2022 er blevet udskudt til 30. november 2023. Derfor er der kun data for 2021. Her er andelen 23 % for 2021, hvor kampagnen endnu ikke var igangsat.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter var i høj grad relevante og har bidraget til at øge danskernes viden om stroke. Vi valgte at supplere med en målrettet kommunikationsindsats til sundhedsprofessionelle (mail og målrettede opslag på LinkedIn), så de var opmærksomme på, at de nye film kunne skabe en stigning i andelen af henvendelser med mistanke om stroke. Herudover er viden om stroke øget, men vi mangler fortsat at få ændret danskernes adfærd, så de også husker at ringe 1-1-2 ved tegn på stroke.

Delmål

Reager på stroke

Stroke - blødning eller blodprop i hjernen - er den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. Mange kan overleve stroke til et godt liv, hvis de kommer i behandling hurtigt. Vi arbejder for, at alle kan genkende symptomerne på stroke - og reagerer på dem.
Mere om vores fokusområde Reager på stroke