Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Synliggør vejen ud af ensomhed

Ventilen Danmark

Om donationen

Denne donation går til en indsats, der skal hjælpe unge ud af ensomhed. Ventilen driver tilbud i hele landet og arbejder for at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge. Corona-pandemien har øget antallet af ensomme unge, og derfor vil Ventilen i samarbejde med de mange frivillige, der driver tilbuddene rundt om i landet, skabe større kendskab til Ventilen blandt de fagfolk, foreninger og institutioner, der potentielt kan henvise unge til Ventilen. Donationen går bl.a. til at udvikle og opdatere informationsmateriale og til at afholde arrangementer for dels de unge og dels fagfolk. Målet er, at flere unge kender til muligheden for at få hjælp hos Ventilen, og det forventes, at 1.200 unge vil besøge tilbuddene i 2023.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Ventilen Danmark
Støttet beløb
766.700 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har et markant bedre afsæt til at styrke den lokale synlighed end før projektet gik i gang, og har generelt opnået det, der var målet med projektet. De redskaber og materialer, som projektet har givet os mulighed for at udvikle er afprøvet og klar til brug. De er overleveret til alle lokale tilbud, som hele vejen gennem projektet har været involveret og derfor oplever ejerskab over synlighedsindsatsen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På nuværende tidspunkt tyder det på, at projektet har haft en positiv indvirkning på synligheden af vores tilbud målt på en stigning i antal henvendelser fra 1. til andet halvår 2022 samt stigende antal online sidevisninger. Men vi har hele tiden vidst at vi først ville kunne se og vurdere den reelle effekt i løbet af 2023. Derfor har vi planlagt en intern opfølgning i juni 2023, hvor der gøres status på projektets længerevarende effekt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet har de valgte aktiviteter været meningsfulde i forhold til at opnå formål og succeskritterier, samt intergrere projektets resultater i organisationen. Vi har valgt en tilgang, hvor vi nåede så bredt ud som muligt, og er bevidste om, at vi i forankringen af projektet skal supplere med andre synlighedsindsatser; For eksempel at styrke vores lokale frivillige i at danne relationer til de vigtigste mellemmænd (fagfolk).

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start