Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tag på højskole, men bo hjemme

Klub Aktiv

Om donationen

Med donationen kan Klub Aktiv sammen med højskolegruppen under Strandby Aktivitetscenter afholde en højskoleuge for 75 ældre fra Frederikshavn. Mange har mistet en ægtefælle eller venner og har svært ved at bevare et netværk og danne nye venskaber, og derfor er de i risiko for at havne i ensomhed. Højskoleugen adskiller sig fra andre højskoletilbud ved, at deltagerne bor hjemme, men mødes hver dag i en uge. Der er foredrag, musik og fællessang, biograftur samt udflugter, og der er fællesspisning hver dag samt en afslutningsfest. Højskoleugen skal give deltagerne mulighed for at danne nye venskaber, som kan holde ensomheden fra døren.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Klub Aktiv
Støttet beløb
10.000 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i vores evaluering fra deltagerne fået mange forslag til hvad en næste års højskole kunne indeholde, og hvad aktivitetscentret kan tilbyde af aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oplevet at deltagerne, på trods af diverse fysiske skavanker, hver morgen er mødt op til dagens aktiviteter.Kun uopsættelige aftaler, har medvirket til udeblivelse. Snakken er gået livligt ved morgenbordet, og det er tydeligt at mærke at samværet med de andre deltagere har givet glæde og livsmod, og nye venskaber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været en meget positiv tilbagemelding på næsten samtlige aktiviteter. Et enkelt fik mindre god tilbagemelding, som måske skyldes at det oprindelige program måtte ændres pga foredragsholderens sygdom. Det betød at der var 2 foredrag på samme dag, i stedet for en planlagt aktivitet ud af huset. Vores evalueringsskema medsendes

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår