Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tarmsygdom & træning

Odense Universitetshospital & Syddansk Universitet - Klinisk Institut

Om donationen

Donationen går til at undersøge effekten af 12 ugers fysisk træning til voksne patienter med kronisk tarmbetændelse. Kronisk inflammatorisk tarmsygdom er en betændelsestilstand i hals- og tarmsystemet, og i Danmark lever mere end 60.000 patienter med sygdommen. Der findes forskellige typer medicin, der kan dæmpe den kroniske betændelse, og man kan fjerne den syge del af tarmen ved operation og lægge stomi. Fysisk aktivitet og træning er anvendt som behandling ved andre kroniske sygdomme, og der er forskning, som tyder på, at træning også kan være relevant for patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Forskerne vil derfor undersøge effekten af fysisk træning kombineret med et foredrag om sund livsstil til voksne patienter som et supplement til den almindelige behandling. Målet er at få viden om effekten af træning, og hvorvidt træning kan holde sygdommen i ave og øge livskvaliteten hos patienterne.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Odense Universitetshospital & Syddansk Universitet - Klinisk Institut
Støttet beløb
355.950 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er ved at analysere de sidste data inden publicering. Herefter vil vi se nærmere på muligheden for at forankre den nye viden i klinikken. Det sker via præsentation af fund i ambulatorierne for sundhedspersonalet, hvor fysisk træning og livskvalitet er vigtige emner at berører i konsultationen, samt udarbejde patient info-materiale. Desuden har vi afprøvet træningsintervention som blev god modtaget af deltagerne via den individualiserede træning på hold.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi undersøgte effekten af fysisk træning hos patienter med kronisk tarmbetændelse. Vi lykkedes med at gennemføre projektet med opsætning af database, elektroniske spørgeskemaer, måling af aktivitetsniveau, monitorering af træningsintervention og indsamling af data. Vi screenede over 180 patienter og inkluderede 44 patienter fordelt 1:1 i interventions- og en kontrolgruppe. Trods et lavere antal inkluderet patienter end ønsket, vil vi være i stand til at vurder effekten af træning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I et træningsforsøg som vores kunne vi med fordel have udarbejdet en mere fleksibel intervention i forhold til tidspunkt og evt. varighed for at højne deltagelsesprocenten. En mere fleksibel intervention vil være en dyrere løsning at gennemføre i et forsknings setup. Desuden har rekrutteringen også været udfordret af hele COVID-19 situationen i hospitalsregi og samfundet, som kan have påvirket patienternes motivation/lyst til deltagelse. Projektet måtte af samme årsager blive forlænget.