Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Team Fred - tennis for alle

Virum-Sorgenfri Tennisklub

Om donationen

Virum-Sorgenfri har siden sommeren 2018 haft succes med at tilbyde tennistræning til børn med autisme og andre psykiske lidelser. Klubben har bl.a. kørt et skoletennisprojekt for børn på Hummeltofteskolen, hvilket har haft til formål at bidrage til øget fysisk aktivitet og socialt samvær blandt børnene. Denne donation går til at kunne fortsætte tilbuddet på Hummeltofteskolen og på sigt integrere børnene på Virum-Sorgenfri Tennisklubs øvrige hold.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Virum-Sorgenfri Tennisklub
Støttet beløb
15.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er nu lykkedes for Virum-Sorgenfri Tennisklub at forankre TEAM FRED - tennis for børn med autisme og andre psykiske lidelser, da vi fortsætter med skoletennis og med et fast familietennis (bliver nok uden forældre da børnene forlængst er trygge ved at komme i klubben). Derudover er børnene nu begyndt på klubbens almindelige hold sammen med andre børn.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det blev et lidt lavere børne antal, da der fortsat er en stor barriere i forhold til at få overbevidst forældre til børn med psykiske lidelser, at deres børn godt kan gå til sport og være en del af en idrætsklub på lige vilkår med andre børn, når rammerne er tilpasset børnenes behov. Der har været 35 børn tilknyttet projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har vist, at børn med autisme og andre psykiske lidelser godt kan indgå i et fællesskab med andre børn. Flere børn med autisme og andre lidelser er nu blevet integreret på klubbens almindelige hold, har deltaget i vores sociale arrangementer med klubbens andre børn. Tre børn (to med autisme og en med ADHD) deltog på klubbens to kommunale sommertennisskoler, hvor der var 130 børn tilmeldt i hver uge.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet