Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Teentræner-forløb

Teentræner Akademiet

Om donationen

Donationen går til et projekt, som skal hjælpe foreningerne med at skabe flere og dygtigere trænere blandt deres egne medlemmer. Konkret skal det ske ved Teentrænerforløb - en træneruddannelse til de enkelte foreningers ungdomsspillere. Forløbene afholdes lokalt i den enkelte forening, og fokus vil ikke være på teknik og taktik, men på trænerrollen og ledelsesmæssige kompetencer koblet op på den specifikke idrætsgren.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Teentræner Akademiet
Støttet beløb
93.250 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Halvdelen af de klubber, hvor forløbene har været afholdt, har allerede inden første kursus afslutning ønsket afholdelse af et nyt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi giver os selv 4. Vi har også brugt ca. halvdelen af tildelingen, da projektet ikke er vokset som vi håbede. Det skyldes flere ting. Klubberne har haft opstartsvanskeligheder ovenpå corona, hvor det har været svært for dem at overskue, at lægge ekstra ting ind i deres program, som mest af alt handlede om at komme tilbage på sporet. De forløb, der så skulle starte blev udskudt igen og igen grundet sygdom til enten instruktør eller deltagere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fastholde små uddannelsesgrupper, hvor der er mere tid til den enkelte, selvom klubberne efterspørger andet.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle