Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tele-stomi

Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Om donationen

Denne donation går til anskaffelsen og implementeringen af et telemedicinsk system, der kan hjælpe stomipatienter med at håndtere deres stomi. Via systemet Pleje-net kan patienten, de pårørende og sundhedsfagligt personale kommunikere via både billeder, video og notater. Patienterne vil dermed i højere grad kunne hjælpe sig selv i hjemmet, de får en bedre sygdomsforståelse, og samtidig vil de spare besøg på hospitalet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland Aabenraa
Støttet beløb
498.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er skabt en rutine og ændret arbejdsgang i forhold til dagligt at kontrollere nye henvendelser i pleje.net fra stomipatienter. For at øge opmærksomhed omkring videokonsultationer som en mulighed, er en IPad blevet en fast del på stomisygeplejerskens arbejdsstation. Hjemmesygeplejerskerne efterspørger i større omfang muligheden for, at anvende de virtuelle muligheder på patienterne. Billed- og videokommunikation udbredes således på hele stomiambulatoriet efter endt projektforløb.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Patienterne giver udtryk for at de føler, at det er trygt og fleksibelt at anvende billed- og videokommunikation samt, at de oplever at billed- og videokommunikation er en ressource og en økonomisk gevinst i og med, at der spares tid og penge på transport. Patienterne giver også i deres besvarelser i spørgeskemaet udtryk for at de oplever at video og pleje.net øger tilgængeligheden i stomiambulatoriet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Erfaringen fra projektet viser, at det i nogen tilfælde kan være en fordel, at patienten har haft et besøg eller flere i stomiambulatoriet inden videokonsultation tages i brug, dette mhp. etablering af tryghed og tillid mellem sygeplejerske og patient. Samt at videokonsultation egner sig bedst til patienter hvis stomi er permanent og ikke midlertidig. Der kunne derfor med fordel have været større fokus på, at patienter med midlertidig stomi ikke blev inkluderet i projektet.