Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Telekræftværket

Rigshospitalet

Om donationen

Hvert år får 500 unge stillet en kræftdiagnose i Danmark. Der er cirka 140 unge i kræftbehandling årligt på Rigshospitalet. Behandlingen varer typisk mellem tre måneder og to år afhængig af diagnose og sygdomsudbredelse. Når unge med kræft ikke er på Rigshospitalet eller indlagt i isolation på grund af smittefare, kan de mangle opbakning og støtte til at håndtere sygdommen og til at komme videre i livet. Denne donation skal bruges til at udvikle en patientstøttende app, der skal hjælpe de unge i håndteringen af psykiske og fysiske problemstillinger og samtidig tilbyde støtte i et fællesskab med andre kræftramte unge. Målet med projektet på sigt er at hjælpe unge med kræft til højere livskvalitet og empowerment.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Rigshospitalet
Støttet beløb
1.837.600 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er som oprindeligt antaget i gang med at udbrede og implementere app'en i hele Danmark. Et stort offentligt lancerings-event var planlagt til 1/4-20 men er nu udsat pga Covid19. Vi arbejder på en virtuel lancering med fokus på at inddrage hele Danmark.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet havde et ambitiøst mål om at skalere brugen af app'en op til at omfatte alle unge med kræft i Danmark. Pga. indførelse af GDPR i projektperioden, hvilket gav lange forsinkelser på datagodkendelse, er det først lykkedes os i dec.2019 at opnå godkendelse til at udbrede app'en til unge med kræft i hele Danmark.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet havde på forhånd lavet en interessentanalyse og en risikovurdering, alle udfordringer som opstod blev håndteret i henhold hertil. Forstyrrelser af projektet med ny GDPR var på ansøgningstidspunktet uforudset.