Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tennis for børn med autisme

Virum-Sorgenfri Tennisklub

Om donationen

Virum-Sorgenfri Tennisklub udbyder gratis tennis- og padeltræning for børn med psykiske lidelser, hvor børnene træner fast en gang om ugen med skolen eller på to eftermiddagstræningshold. Flere af børnene træner nu også på klubbens almindelige træningshold og deltager i de sociale aktiviteter sammen med klubbens andre børn. Donationen giver mulighed for, at træningen kan fortsætte i det kommende år.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Virum-Sorgenfri Tennisklub
Støttet beløb
20.000 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2022 bliver TEAM FRED landsdækkende, da 15 klubber starter op på Team Fred træning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes os at fastholde alle vores spillere selvom coronanedlukningen og opstarten efter nedlukningen var meget svær for mange af børnene, da flere af dem blev ramt af Covid-19 flere gange og blev bange for at være sammen med andre. Både vores lørdagstræning med tennis og padelevents har været afholdt efter planen (mangler et padel event). Derudover har vores faste træningshold for specialskolen været et skønt frirum for skolens børn i et svært år.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores padelevents er en stor succes, så målet er, at når kommunen får deres egne baner, så skal vi have et fast padeltræningstilbud til børn med særlige behov, da mange af børnene efterspørger padel. Padel er dog en lidt dyrere aktivitet, da padelbanerne koster en del pr. time