Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Terapi for pårørendegrupper

Landsforeningen Bedre Psykiatri

Om donationen

Statistisk set er én ud af tre pårørende til en psykisk syg. Psykisk sygdom kan ramme alle familier og er ofte en stor belastning for de pårørende, som finder det svært at tale om situationen. Det er normalt for pårørende at bebrejde sig selv og potentielt selv gå ned med stress eller depression. Bedre Psykiatri yder hjælp og støtte til pårørende i en svær situation. De tilbyder online-rådgivning, samtalegrupper og pårørendecafeer, så pårørende ikke skal stå alene med de udfordringer, som de oplever. Bedre Psykiatri København har gennem flere år afholdt terapigrupper for pårørende til psykisk syge, som har vist sig at kunne ruste de pårørende til deres nye rolle og dermed forhindre, at pårørende ligeledes bliver syge. Med denne donation ønsker Bedre Psykiatri i København at tilbyde gruppeterapi for pårørende til psykisk syge i en treårig periode. Grupperne er åbne for alle og giver plads til det forløb, der giver mest mening for den individuelle. En af de mest anvendte metoder er metakognitiv terapi, der anses som den primære behandlingsform for flere psykiske lidelser, hvor metoderne udvælges med udgangspunkt i deltagerne i gruppen. Formålet med projektet er at styrke deltagerne til at kunne arbejde videre med deres rolle som pårørende.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Støttet beløb
1.008.000 kr., år 2018
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bedre Psykiatri har været til høring i folketinget. Her blev diskuteret hvorvidt pårørendegrupper skal på finansloven.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har de sidste 3 år afholdt alle grupper, opnået meget stor tilfredshedsgrad og nået ud til alle typer af pårørende: Søskende, forældre, og partnere. Alle er blevet udfordret i egne måder at håndtere hverdagen som pårørende på. fået udvidet deres viden om egne mekanismer og strategier for at sikre sig større mental trivsel og om at kunne holde til presset som pårørende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nogle deltagere har det været for tidligt at de deltog i gruppen, det har været for hårdt for dem. Der er under Corona restriktionerne blevet afholdt mange grupper online. Dette har været godt, da mere tid hjemme med den syge kan være ekstra hårdt for pårørende. Vi mener dog at vi kan blive endnu bedre til online grupper og vi vil gerne forbedre os her.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår