Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Terapi til seksuelt misbrugte

Kvisten

Om donationen

I 18 år har den frivillige sociale forening Kvisten arbejdet for at tilbyde gratis telefonrådgivning og psykoterapeutisk behandling til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. I 2018 opstartede kvisten et projekt i Syddanmark, der har medført massiv efterspørgsel efter terapeutisk behandling fra målgruppen. For at opruste og videreudvikle Kvistens eksisterende indsats i Region Syddanmark, så flere voksne med senfølger efter seksuelle overgreb kan få hjælp, går denne donation til at rekruttere frivillige behandlere i regionen. Dette indebærer blandt andet rekrutteringskampagner, afholdelse af introdage for nye frivillige og ansættelse af en afdelingsleder i Sydjylland, der kan understøtte rekrutteringen af frivillige i området.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kvisten
Støttet beløb
500.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ansættelsen af en frivilligkoordinator for Region Syddanmark har givet Kvisten et godt grundlag for at videreudvikle vores aktiviteter, herunder tilbud til målgruppen, rekruttering af flere frivillige og frivilligpleje af de nuværende frivillige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De opstillede succeskriterier blev justeret på baggrund af det bevilgede beløb og godkendt pr. 14.10.2020 via mail fra Pia Hansen. Projektindsatsen har betydet, at succeskriterierne er opfyldt 1) 8 ud af 8 frivillige rekrutteret 2) frivilligkoordinator ansat 3) fem ud af fem oplæg mhp. frivilligrekruttering afholdt, 4) 70 ud af 60 borgere fra Region Syddanmark har modtaget behandling i Kvisten 5) Kvistens brugere har fået bedre livskvalitet og har bearbejdet deres senfølger (jf. bilag).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter har virket, hvilket har betydet, at vores mål er opfyldt. Frivilligundersøgelsen viste en mulig rekrutteringsindsats i form af brug af de frivilliges eget netværk. Denne type rekrutteringsindsats kunne vi med fordel have anvendt i højere grad ved at opfordre de frivillige til at tiltrække frivillige i deres netværk og inddrage de frivillige i oplæg om at være frivillig i Kvisten, hvilket primært er blevet udført af frivilligkoordinatoren.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle