Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Terapi ved kompleks angst

Psykiatrisk Center Ballerup, Københavns Universite

Om donationen

Dette projekt vil afprøve effekten af et gruppeterapeutisk forløb for patienter med forskellige angstlidelser. Udfordringen i dag er, at behandlingsmanualer og træning af terapeuter er udviklet til specifikke angstdiagnoser, mens patienter i praksis ofte lider både af angst og depression eller flere forskellige typer af angst. Det gør det svært at udrulle behandlingen i praksis og giver ofte lange ventelister. En amerikansk forskergruppe har udviklet en manual og et træningsforløb, der dækker flere former for angst og tilstødende diagnoser som eksempelvis depression og personlighedsforstyrrelser. Denne manual er oversat til dansk, og midlerne fra TrygFonden går nu til at afprøve forløbet på patienter i dansk regi. Hvis resultaterne er gode, kan projektet implementeres direkte i praksis og gør det muligt at forkorte ventetiden hos patienter med angst.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center Ballerup, Københavns Universite
Støttet beløb
939.500 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været stor efterspørgsel efter manualen både i Danmark og i Norge, men vi holder den lidt tilbage, fordi vi endnu ikke har resultater fra den endelige undersøgelse. Til gengæld er der i forbindelse med den randomiserede undersøgelse uddannet terapeuter i både København, Slagelse og Risskov i den nye manual og så snart den bliver frigivet til klinisk brug vil der være 8 udlærte og erfarne terapeuter, der kan gennemføre behandlingen og lære nye op.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bortset fra en tidsmæssig forsinkelse så lykkedes det på et år at behandle 47 patienter med den nye transdiagnostiske manual og at måle patienternes symptomer før og efter så vi kunne vise at den ny manual gav resultater, dvs effektstørrelser, i samme størrelsesorden som man ellers ser ved psykoterapi i grupper.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte det ret lange og omfattende diagnostiske interview ADIS. I forhold til den tidsmæssige indsats, for forskere og for patienterne, fik vi for lidt information ud af det. Fremover har vi valgt et mere simpelt og kortere interview.