Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Terapigruppe Aalborg 2020-21

TUBA Danmark

Om donationen

Organisationen TUBA, der tilbyder anonym og gratis rådgivning for unge fra familier med alkoholproblemer, oplever øget efterspørgsel på rådgivning. De unge oplever en høj grad af isolation og ensomhed omkring det misbrug, der præger deres hverdag. Denne donation skal derfor bruges til at imødekomme efterspørgslen og etablere en samtalegruppe mere, så endnu flere unge kan få den hjælp, de har brug for.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
TUBA Danmark
Støttet beløb
78.184 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Behandlingen af de unge i gruppeterapien har været succesfuld, og resultaterne indgår som en del af TUBAs samlede resultater, gældende for hele landet. Både vores samlede landsdækkende resultater og de lokale resultater dokumenterer en høj effekt af behandlingen og en høj tilfredshed blandt de unge. Disse resultater styrker TUBAs sag. Senest har vores resultater bidraget til, at vi har kunnet åbne endnu en afdeling af TUBA i en ny kommune, og dermed nu er til stede i 34 kommuner landet over.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
TUBA gennemfører individuelle start- og slutevalueringer ved ethvert forløb. Slutevalueringerne fra gruppen viser, at: • 100% af de unge vurderer, at deres forhold til dem selv er blevet ”noget forbedret” og meget forbedret”. •100% svarer, at de deres syn på fremtiden er blevet ”noget forbedret” og ”meget forbedret” •100 % svarer, at deres evne til at håndtere problemer er blevet bedre ”i nogen grad” og ”i høj grad” Dermed er projektmålet indfriet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
COVID-19 og nedlukningen af samfundet har stillet nye og særlige betingelser for gruppeterapien. Da gruppen ikke længere kunne mødes fysisk, overgik terapien til at være online. På den måde blev både terapeuterne og de unge nødt til at gøre noget uvant, men de gjorde hvad situationen krævede. Selvom gruppen ikke kunne mødes fysisk, blev de unge ikke overladt til sig selv, men i fællesskab fik terapeuter og de unge onlineterapien til at være en succes. Det er vi utroligt stolte af.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet