Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Terapigruppe i Aalborg 2019-20

TUBA Danmark

Om donationen

TUBA er en landsdækkende organisation, der tilbyder anonym og gratis rådgivning for unge fra familier med alkoholproblemer. Gennem gruppeforløb kommer de i kontakt med andre unge med lignende problemer, så de lærer at sætte ord på og bearbejde deres tanker og oplevelser. Denne donation går til, at TUBA Aalborg kan oprette endnu en samtalegruppe, så flere børn og unge kan få den hjælp og støtte, de har brug for.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
TUBA Danmark
Støttet beløb
76.588 kr., år 2019
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En vedvarende høj kvalitet i det terapeutiske arbejde med høj effekt for de unge understøtter TUBAs indsats for at få mulighed for at hjælpe endnu flere unge, hvoraf mange desværre må vente på hjælp - selv efter de har taget mod til sig til at bede om hjælp hos TUBA.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De fem terapigrupper har alle haft en god proces med høj deltagelse af de unge og samtidig høj effekt af både terapien og de unges tilbagemelding i selvevalueringer og udtalelser efter afslutning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tilbuddet er i udgangspunktet virkningsfuldt og relevant. I TUBA evaluerer vi løbende vores indsatser og faglige tilbud til alle unge, herunder med fokus på at sikre at de enkelte unge modtager et individuelt tilpasset tilbud. Erfaringerne fra denne gruppe indgår også i TUBAs løbende evalueringsarbejde og faglige tilpasninger.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet