Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Terapigruppe i Odense 2019-20

TUBA Danmark

Om donationen

TUBA er en organisation, der tilbyder gratis og anonym rådgivning for unge fra familier med alkoholproblemer. TUBA Odense får hjælp til at etablere en ekstra samtalegruppe, der kan køre et år. Donationen går til løn, supervision og lokaler. Gennem terapigruppen kommer de unge i kontakt med andre unge med lignende problemer og lærer at bearbejde deres oplevelser. Efterspørgslen på rådgivning er støt stigende, og stadig flere unge søger hjælp hos TUBA.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
TUBA Danmark
Støttet beløb
76.588 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En vedvarende høj kvalitet i det terapeutiske arbejde med høj effekt for de unge understøtter TUBAs indsats for at få mulighed for at hjælpe endnu flere unge, hvoraf mange desværre må vente på hjælp - selv efter de har taget mod til sig til at bede om hjælp hos TUBA.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De fem terapigrupper har alle haft en god proces med høj deltagelse af de unge og samtidig høj effekt af både terapien og de unges tilbagemelding i selvevalueringer og udtalelser efter afslutning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tilbuddet er i udgangspunktet virkningsfuldt og relevant. I TUBA evaluerer vi løbende vores indsatser og faglige tilbud til alle unge, herunder med fokus på at sikre at de enkelte unge modtager et individuelt tilpasset tilbud. Erfaringerne fra denne gruppe indgår også i TUBAs løbende evalueringsarbejde og faglige tilpasninger.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start