Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Terapigruppe Odense 2020-21

TUBA Danmark

Om donationen

TUBA tilbyder anonym og gratis rådgivning for unge fra familier med alkoholproblemer. Efterspørgslen på rådgivning har været støt stigende, og på nuværende tidspunkt har mere end 2.000 unge søgt hjælp hos TUBA. Med donationen vil TUBA Odense etablere endnu en samtalegruppe, så flere unge kan få hjælp og redskaber til at tackle deres situation. Samtalegruppen afholdes for 10 personer og vil køre i ca. et år.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
TUBA Danmark
Støttet beløb
78.184 kr., år 2020
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Behandlingen af de unge i gruppeterapien har været succesfuld, og resultaterne indgår som en del af TUBAs samlede resultater, gældende for hele landet. Både vores samlede landsdækkende resultater og de lokale resultater dokumenterer en høj effekt af behandlingen og en høj tilfredshed blandt de unge. Disse resultater styrker TUBAs sag. Senest har vores resultater bidraget til, at vi har kunnet åbne endnu en afdeling af TUBA i en ny kommune, og dermed nu er tilstede i 34 kommuner landet over.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
TUBA gennemfører individuelle start- og slutevalueringer ved ethvert forløb. Slutevalueringerne fra gruppen viser, at: •100% af de unge vurderer, at deres forhold til dem selv er blevet noget eller meget forbedret. •100% svarer, at de i høj eller i nogen grad er blevet bedre til at håndtere deres problemer. 80% vurderer, at de i høj grad fået den hjælp i TUBA, de havde brug for, mens de resterende 20% oplever, at de i nogen grad har fået den fornødne hjælp. Dermed er projektmålet indfriet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
COVID-19 og nedlukningen af samfundet har stillet nye og særlige betingelser for gruppeterapien. Da gruppen ikke længere kunne mødes fysisk, overgik terapien til at være online. På den måde blev både terapeuterne og de unge nødt til at gøre noget uvant, men de gjorde hvad situationen krævede. Selvom gruppen ikke kunne mødes fysisk, blev de unge ikke overladt til sig selv, men i fællesskab fik terapeuter og de unge onlineterapien til at være en succes. Det er vi utroligt stolte af.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet