Søg støtte

Søg

Selvevaluering

The Copenhagen Score

Den Præhospitale Virksomhed

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der har til formål at udarbejde et nyt redskab til at vurdere kvaliteten af genoplivning efter hjertestop. Projektet omfatter dels en meget grundig international konsultationsproces og dernæst en validering. Et internationalt fælles valideret redskab er centralt for at understøtte forskning og udvikling på genoplivningsområdet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Den Præhospitale Virksomhed
Støttet beløb
152.245 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette er ikke opnået endnu da der ikke er publiceret studier med anvendelse af Copenhagen Tool/score endnu. Der er dog 2 protokoller med anvendelse af Copenhagen Tool/score samt et studie der har påbegyndt data indsamlingen. Det er endvidere besluttet at lave en instruktionsvideo til anvendelse af copenhagen tool således at man faciliterer ensartet forskning og initiativer ved BLS.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet har været opnået da det er lykkedes at få international konsensus vedr. et redskab til interventioner med basal genoplivning. Der har været behov for ekstensiv debat over landegrænser om hvad indhold i redskab og hvordan det skulle bruges. Dette lykkedes og der er enighed om at redskabet "Copenhagen Tool" nu publiceres som nyt internationalt anerkendt redskab til at vurdere nye tiltag inden for basal genoplivning. Dette vil i høj grad skabe gennemsigtighed og øge muligheden for at sammenligne forskning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte de rigtige aktiviteter til at nå målet. Det må dog erkendes at det i store var en noget mere tidskrævende process at opnå international enighed. Dette lykkedes og resultatet er godt.