Søg støtte

Søg

Selvevaluering

The DanFunD study

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden

Om donationen

Denne donation skal gå til at gennemføre en befolkningsundersøgelse af udbredelsen og forløbet af funktionelle lidelser. En sådan undersøgelse blev foretaget for fem år siden og viste, at funktionelle lidelser i praksis er en folkesygdom, der både dækker mentale og fysiske symptomer. Ved at gentage undersøgelsen bliver det muligt at analysere forløbet, konsekvenserne og i et vist omfang årsager til funktionelle lidelser. Formålet med dette projekt er at bidrage med viden, der er relevant og brugbar i forbindelse med udarbejdelse af forebyggelses- og behandlingsstrategier for funktionelle lidelser.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden
Støttet beløb
, år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft den fornøjelse at se et tilsvarende - dog mindre - studie blive gennemført i Iran (ISFUN), men det er vigtigt at andre forskergrupper i andre lande også tager udfordringen op. Der er etableret et internationalt samarbejde, hvor der benyttes data fra andre kohorter (dog ikke med specifik fokus på funktionelle lidelser)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi gennemførte genundersøgelsen af verdens største kohorte med specifik fokus på funktionelle lidelser

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at forstå årsagerne til kroniske sygdomme - funktionelle lidelser og andre kroniske sygdomme - er det nødvendigt at gennemføre befolkningsundersøgelser. Det er ikke nok at undersøge de syge. Man må beskrive en gruppe raske og se hvad der karakteriserer de som udvikler en funktionel lidelse sammenholdt med de der ikke gør. Dette udgør et langt - men nødvendigt - sejt træk. Fem års genundersøgelsen er således den rigtige aktivitet for at opnå vores mål med at forstå de funktionelle lidelser.