Søg støtte

Søg

Selvevaluering

The Mindhelper Study

SDU

Om donationen

Donationen går til en undersøgelse af websitet Mindhelper.dk, der tilbyder online information, selvhjælpsværktøjer og rådgivning til unge over hele landet. Psykiske vanskeligheder er udbredte blandt unge, og digitale løsninger kan bidrage til at skabe struktur i hverdagsaktiviteter, træne problemløsning, støtte relationer og øge viden om mental sundhed. Mindhelper er Danmarks største digitale website, hvor unge kan søge viden og værktøjer til fremme af mental sundhed og trivsel. Det kan være viden om at leve med forældre med alkoholproblemer, hvad man kan stille op, hvis man bliver mobbet eller håndtering af triste tanker. Der er en brevkasse, henvisninger til relevante apps og egentlige kursusforløb, man kan følge. The Mindhelper Study vil undersøge spørgsmål som fx: Er det muligt at rekruttere unge med tidlige tegn på psykiske problemer via websider? Hvad er Mindhelpers indvirkning på unges velbefindende? Hvilke specifikke faktorer påvirker trivsel og psykiske vanskeligheder? Og hvordan bruges Mindhelper af unge? Donationen fra TrygFonden skal bruges til at undersøge, om det er muligt at bruge sociale medier til at rekruttere unge til en undersøgelse af om Mindhelper.dk forbedrer unges trivsel.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
SDU
Støttet beløb
875.000 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er mundet ud i et større online RCT med 10.000 unge. Det er forankret solidt i Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet var et feasibility studie, der skulle undersøge, om det kan lade sig gøre at rekruttere online til et online RCT. Det viste sig, at være muligt, og vi er nu igang med at gennemføre det fulde projekt bl.a. takket være nye donationer fra TrygFonden og andre fonde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det vil jeg ikke vurdere. Vi er meget tilfredse og har publiceret en glimrende artikel om feasibillity studiet.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet