Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Thorvaldsens Økologiske Café

Netværkstedet Thorvaldsen

Om donationen

Netværksstedet Thorvaldsen er et brugerstyret aktivitets- og læringssted for borgere med psykosociale problemstillinger. Det er brugerne selv, der bidrager til at drive stedet, hvilket er en del af deres recovery-proces. Med denne donation ønsker Netværksstedet at etablere et tilbud om en økologisk café, hvor 10-14 brugere kan deltage i madlavning to gange om ugen og efterfølgende deltage i fællesspisningen. Donationen går til køkkenudstyr, råvarer, læringsmateriale og ekskursioner til andre økologiske caféer. Formålet med projektet er at give brugerne indsigt i sund madlavning, samtidig med at de deltager i en social aktivitet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Netværkstedet Thorvaldsen
Støttet beløb
143.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været så heldige, at Trygfonden har bevilget en forlængelse af projektet med to nye fokuspunkter, nemlig vægttab og motion, men der har været en del "spin-off" effekter af det oprindelige projekt: bl.a. har deltagerne koordineret og faciliteret arrangementer ved højtider åben for hele målgruppen på Netværkstedet (med de begrænsninger, som Corona-restriktionerne har pålagt os) og åbent hus arrangementer åben for offentligheden. Efterrestriktionerne tænker vi at holde åbne ugentl. cafeer

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har løbende i forløbet bedt deltagerne om at bedømme, hvordan deltagelsen i projektet har påvirket dem både i forhold til en større forståelse for sund kost, samspillet mellem kosten og psykisk helbred og de sociale aspekter af deltagelsen i projektet og tilbagemeldingerne har været positiv over hele linjen. Deltagerne har især fremhævet, at de er i alle faser af projektet - både planlægning af menuer, fælles indkøb, tilberedningen af måltiderne og ikke ikke mindst at spise i et fællesskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var fra projektets start tænkt en række besøg ind samt involvering af en professional kok. Det blev kun til et besøg ud af huset og involvering af en ekstern kok blev stemt ned. Det viste sig, at den ernæringsvejleder, som kom til at gennemføre projektet også havde erfaring fra drift af egen restaurant i udlandet - og deltagerne ønskede i stedet for at drage ud i landet på besøg at tilbringe mere tid sammen for at dyrke fællesskabet i bl.a. køkkenet...og sådan er man klogere bagefter....!