Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tid til sprog

Hillerød Kommune

Om donationen

Covid-19 har betydet, at en del børn fra udsatte boligområder ikke har været i daginstitution stabilt i meget lang tid, og det er bl.a. gået ud over deres sproglige udvikling. Forskning viser, at børn, der starter i skole med utilstrækkelige sprogfærdigheder, er i risiko for at udvikle læse- og skrivevanskeligheder og i risiko for mistrivsel. Med denne donation vil Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Hillerød Kommune derfor igangsætte et projekt med intensive sprogindsatser i de mest udsatte dagtilbud for at sikre, at de udsatte børnegrupper kan få de samme udviklingsmuligheder som alle andre børn.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Hillerød Kommune
Støttet beløb
123.264 kr., år 2021
Delmål
Parat til uddannelse

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På grund af den positive effekt forankres projektet fra august som en fast indsats i PPR, så alle institutioner kan få gavn af indsatsen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Donationen har medført, at vi har været i stand til at styrke børn og unges sprog i udsatte boligområder. Både forældre og institutioner fortæller om den positive effekt, der er blevet observeret hos børnene. Derudover har det pædagogiske personale fået indsigt i, hvordan der kan etableres sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Have involveret lederne fra de forskellige dagtilbud mere i forhold til den organisatoriske del.

Delmål

Parat til uddannelse

Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for at få et godt udgangspunkt i livet – både økonomisk og socialt. Vi vil sætte ind før problemerne opstår og arbejde for, at flere børn og unge gennemfører grundskolen og en ungdomsuddannelse for at styrke deres fysiske, mentale og sociale trivsel og fremtidige muligheder i livet.
Mere om vores fokusområde Parat til uddannelse