Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tidlig forstærket sprogindsats

Silkeborg Kommune

Om donationen

I Silkeborg Kommune har nogle af børnene brug for en særlig sprogudviklende indsats. Sproglige udfordringer kan give faglige udfordringer for børn, hvorfor formålet er at støtte med midler til et projekt, der skal medvirke til, at alle børn i kommunen tidligt får etableret et solidt sprogligt fundament. På sigt skal dette blandt andet give børnene bedre muligheder for at gennemføre et folkeskoleforløb og en ungdomsuddannelse.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Silkeborg Kommune
Støttet beløb
506.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ikke længere tale om et projekt, men en varig indsats i Silkeborg Kommune, som også kommende generationer vil få glæde af. Pengene til indsatsen er nu afsat i budgettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De første sproggaver i projektet blev udleveret i august 2016. Det er derfor endnu ikke muligt at måle på, hvorvidt vi har opnået de indstillede mål for resultaterne af 3-års sprogvurderingerne. De børn, der modtog den første sproggave i august 2016, var 8 mdr. på daværende tidspunkt. De pågældende børn kan sprogvurderes med 3-års sprogvurderingen i december 2018, og først her vil det være muligt at måle på, om vi har opnået den ønskede effekt. Pt. følger vi tæt antallet af udleverede sproggaver hver måned.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der skulle fra begyndelsen have været et forstærket fokus på udlevering af sproggaver til 20% af de etsprogede familier. Det er almindeligt for fagfolk at tale med tosprogede familier, om at de har brug for ekstra støtte. Det er mere uvant at udvælge nogle etsprogede familier med henblik på en forstærket indsats. Her ville en yderligere kvalificering af fagfolk formentlig kunne have haft en positiv effekt.