Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tidlig indsats til gravide

Kl. for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning

Om donationen

Med dette projekt ønsker Rigshospitalets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning at forebygge skader på børn som følge af forældres fødselsdepression ved at opdage og behandle lidelsen tidligst muligt. Undersøger viser at det er mulige at identificere tegn på fødselsdepression allerede under graviditeten, hvorfor vordende forældre i projektet vil blive screenet ved anden graviditetsundersøgelse. Data fra screeninger vil bruges til at udforske fællestræk i udviklingen af fødselsdepressioner - heriblandt forekomst, karakter og kønsforskelle - og klinikken vil derigennem udvikle en model for forebyggende opsporing og intervention, der skal kunne bruges af andre afdelinger landet over. Projektet vil dermed både have en screenings-del og en efterfølgende analyse/behandlings-del.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kl. for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning
Støttet beløb
765.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi svarer midt i, fordi er i gang med forankringen, men vi ikke er færdige med at analysere og beskrive resultaterne. Det vil ske her i resten af 2016 og begyndelsen af 2017. Og fordi vi faktisk sætter os endnu større forankringsmål: Nemlig ved at vi vil forslå, at der på baggrund af projektet indføres systematisk screening ved graviditetsbesøg hos praktiserende læge. Det skal foreslås minister og regioner, så det er en længere proces, men vi tror det vil kunne ske.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
30 praktiserende i Indre By i København har i 1½ år screenet 1200 vordende mødre og fædre for fødselsdepression i 24. graviditetsuge. Vi regnede med 1400, men er super tilfredse med de 1200 som er et enestående resultat - aldrig set fæør i DK. Alle mænd og kvinder, der har scoret over cut off har fået psykologbehandling. Samtidig er der indsamlet data med henblik på udforskning af forekomst, karakter og kønsforskelle. Dette sker som statistisk analyse efter indtastning i SPSS. Indtastning og færdiggørelse af behandlingforløb er i gang og forløber året ud.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej faktisk forløb projektet perfekt: Alle der blev henvist blev tilbudt og modtog behsandling.