Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tidslommen -familietid i haven

Familiens Hus (i samarbejde med Mødrehjælpens Lokalforening Esbjerg)

Om donationen

Ansøger er Familiens Hus Esbjerg, der er et frivilligt, tidligt forebyggende tilbud til (sårbare) gravide og forældre i alderen 15-30 år. Tilbuddet, der samarbejder med Mødrehjælpen, har til formål at sikre tilknytning til uddannelse og job samt at skabe trivsel i familien. Dette projekt, Tidslommen, kan kort beskrives som familietid i haven og har til formål at præsentere familierne for aktiviteter, der relativt nemt kan overføres til hverdagen. Igennem forskellige udendørsaktiviteter (boldspil, træarbejde, insektjagt mv.) skabes der nærvær i familien, og måske skabes der også relationer og knyttes venskaber. Støtten fra TrygFonden dækker udgifter til forplejning, brænde og div. remedier til udeaktiviteter.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Familiens Hus (i samarbejde med Mødrehjælpens Lokalforening Esbjerg)
Støttet beløb
12.500 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne fra projektet har vi direkte ført over i en Familiecafé, der er drevet af 2 ansatte og 2 frivillige. Det er en café hvor der er færre familier tilknyttet men til gengæld er det de samme familier hver gang. Det giver tryghed for familierne og det giver os bedre mulighed for at lære dem bedre at kende. Vi ønsker fortsat at køre Tidslommen med Mødrehjælpen men vil rette den til i forhold til de muligheder vi har nu - f.eks kun at køre den i sommerhalvåret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De gange det har lykkes os at afholde Tidslommen, er det blevet taget vel imod. Vi har været udfordret i hele projektperioden dels med corona og dels med skiftende hænder både i Familiens Hus og hos Mødrehjælpen. Det har gjort at det tiltænkte projekt ikke helt har fået den form som oprindeligt var tiltænkt. Vi prøvede under vejs at samle lidt op på tværs af Familiens Hus og Mødrehjælpen, hvilket gjorde at vi igen havde et godt sommer-halvår med deltagelse af søde familier.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skal huske på at børnene er trætte om eftermiddagen efter en lang dag i institution. Vi oplever de ofte har brug for deres forældres umiddelbare opmærksomhed, hvilket det for de sårbare forældre kan være svær at give. Det har været en øvelse for os dels at sætte vores barre for aktivitet lidt ned og målrette det mere til alderen og barnets behov for voksenkontakt.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle