Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Til søs med Fylla

Red Barnet Langeland

Om donationen

Fylla er et gammelt sejlskib, der blandt andet bruges til at afholde natursociale ferielejre til søs for udsatte børn og deres familier. Red Barnet Langeland vil med donationen gennemføre en ferielejr for udsatte børn og deres familier, der i samarbejde med frivillige og skibets besætning skal lave mad og løse forskellige opgaver på det gamle sejlskib. Arbejdsopgaverne ombord på Fylla giver alle en plads i fællesskabet og sætter fokus på samarbejde, tryghed og mulighed for at danne nye relationer og netværk.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Langeland
Støttet beløb
40.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores program for næste halvår er tilrettelagt, så de svarer til vores planer for fastholdelse af de gode relationer, vi oplevede på lejren.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Generelt oplevede vi, at børnene fik lejlighed til at udnytte og styrke de i forvejen gode relationer. En anden væsentlig effekt var, at mange voksne fik etableret nye relationer, ja faktisk netværk, som vil gavne dem fremover. Familierne kommer fra flere forskellige lande, men det var tydeligt, at der kom en øget respekt og forståelse de forskellige kulturer imellem.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overraskende nok, har vi ikke fundet noget som vi burde have gjort anderledes.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start