Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tilgængeligt trygt fællesskab

Move United

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal udbrede en app, som matcher synshandicappede med seende frivillige i lokalområdet til en gå- eller løbetur og en snak om stort og småt. Instituttet for Blinde og Svagsynede skønner, at der i Danmark er 65.000 personer med en alvorlig synsnedsættelse. I 2020 lancerede foreningen Move United en ny app, der forbinder de blinde og svagsynede med seende frivillige. Tanken bag appen er at nedbryde nogle af de barrierer, der kan opstå, når man som blind eller svagtseende ønsker at dyrke motion og nyde naturen. I dag har 2.700 borgere tilmeldt sig fællesskabet, hvoraf 350 har et synshandicap. Donationen går til at få de midaldrende og ældre aldersgrupper med, så de også kan få gavn af de sociale motionsfællesskaber. Ambitionen er, at 50 pct. af brugerne inden for et år dyrker mere motion og oplever en forbedring af deres fysiske helbred, samt at gruppen bliver inkluderet i sociale fællesskaber, der kan bidrage til at nedbringe følelsen af ensomhed.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Move United
Støttet beløb
1.177.000 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har forfulgt strategien om at blive sponsoreret af private virksomheder. Vi har indgået partnerskaber med Danske Bank, IBM Danmark og har arrangeret en fælles gåtur med Google. Det har dog ikke været muligt at indgå sponsorater med disse. Vi arbejder nu på at forankre projektet i et relateret projekt, således at vi kan udbrede resultaterne til en endnu større andel af målgruppen. Dette er vores primære fokus lige nu.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De primære mål for projektet var at bidrage til at flere blinde og svagsynede fik lettere adgang til at dyrke motion i fællesskab med deres seende naboer, samt at danne flere sociale relationer. for derigennem at opnå et bedre fysisk helbred. Vi har igennem et spørgeskema set at 73% af respondenterne har fået styrket deres fysiske helbred og 89% har fået nye relationer. Heraf er 50% sociale relationer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til rekruttering af blinde og svagsynede havde vi god succes når vi fik dækning i pressen, f.eks. ifm. deltagelse direkte på TV2 under Royal Run. Det vil vi gerne have fokuseret endnu mere på. Derudover ville vi gerne have haft mulighed for i større omfang at præsentere projektet for Dansk Blindesamfunds medlemmer, hvilket er blevet besværliggjort af bevægelsen mod online møder.