Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tilskud til weekendtur

Røde Kors, Allerød Afdeling

Om donationen

Røde Kors’ lokalafdeling i Allerød driver Café l’Oase for flygtninge og indvandrere. Formålet med caféen er at fremme integrationen i kommunen og give de nytilkomne borgere et socialt netværk. Caféen drives af 27 frivillige, og i de år, caféen har eksisteret, er der opstået et godt og tæt netværk mellem frivillige og brugere, der hjælper hinanden – også når caféen er lukket. Udover de almindelige aktiviteter, der udspringer fra caféen i Allerød, arrangeres der en årlig weekendtur for brugerne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors, Allerød Afdeling
Støttet beløb
19.500 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan se på de aktiviteter vi har holdt siden weekendturen, at familierne har fået et netværk. De er blevet trygge ved hinanden og hjælper hinanden på kryds og tværs. Er der for eksempel en familie, hvor de voksne ikke kan deltage i et at vore arrangementer af forskellige grunde, så er der altid en anden familie, der træder til og tager sig af begge hold børn.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Familierne havde en dejlig weekend, med spændende oplevelser for alle både store og små. De fik nogle gode minder med sig hjem efter weekenden, som de kan leve længe på.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes det fungerede udmærket. Børnene blev rystet godt sammen gennem dagenes leg, og de voksne havde gode muligheder for at få nogle gode samtaler.