Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tilskud til weekendtur

Allerød Røde Kors

Om donationen

Som flygtning i Danmark er det sjældent, at man kan slappe af med sin familie og glemme problemerne i sit hjemland. Røde Kors Allerød ønsker med denne donation at arrangere en udflugt til BonBon-Land og Næstved Zoo for flygtningefamilier, der ikke selv har økonomiske ressourcer til udflugtsture. Særligt for børnene har udflugterne stor betydning, da de så har noget at fortælle i skolen. Familierne har ikke været i Danmark i lige lang tid, og nogle er helt nytilkomne. Det er erfaringen, at deltagerne danner netværk med hinanden og hjælper hinanden efter udflugterne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Allerød Røde Kors
Støttet beløb
36.250 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan se, at folk finder sammen og hygger sig og udveksler sjove minder, når vi er samlet til andre arrangementer. Vi kan også se, at de fortæller om caféens arbejde til andre landsmænd, så disse kan blive introduceret til vore aktiviteter. (Lektielæsning, sociale arrangementer, hjælp til udfyldelse af ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelser etc.)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle havde en herlig weekend med mange gode oplevelser og der blev knyttet fine venskaber, især blandt børnene. Det var dejligt at se, hvordan de fandt sammen, og se at de store tager sig af de små - også selv om de ikke alle taler samme sprog. Det var også tydeligt, at forældrene nød at se glæden i børnenes ansigter. Vi kunne også se, at de voksne knyttede bånd. Nogle opdagede, at de boede tæt på hinanden, og nu, hvor de har lært hinanden at kende, kan de støtte hinanden i hverdagen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det mener vi ikke. Alle havde en glad weekend.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start