Søg støtte

Søg

Selvevaluering

To batterier til el-cykler

Vendelbocentret

Om donationen

Vendelbocentret har ni frivillige cykelpiloter, som cykler ture med centrets 67 beboere på centrets seks elcykler. Hver uge er 12-14 beboere med på tur, og det er populært blandt beboerne, så der er ofte venteliste for at komme med. Beboerne får bedre humør, de får set og oplevet naturen og nærområdet, og de får noget at tale sammen om og socialt samvær. Personale og pårørende kan også bruge cyklerne og cykle med beboerne. Med donationen kan to af cyklerne få nye batterier.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Vendelbocentret
Støttet beløb
18.487 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
For nu, er vi 100% med på batterierne, men vi ved også godt at de skal udskiftes inden for nogle få år. Projektet med at tilbyde cykelture, ønsker vi ALTID skal være et tilbud til beboerne her på Vendelbocentret. Det er frivillige seniorers kræfter som står bag Cykelpiloterne og de har brug for at batterierne altid er til at stole på.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har købt de to batterier. Cykelpiloterne køre igen på fuld kraft.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej for de elsker muligheden for at komme ud på de cykelture. Der er altid rift om pladserne.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår