Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tobaksfri forening

Viborg Idrætsråd

Om donationen

Rygning er den største enkeltstående årsag til sygdom og død i Danmark, og efter mange års fald stiger antallet af unge rygere igen. Donationen er et tilskud til, at Viborg Idrætsråd kan tilbyde idrætsforeninger i Viborg Kommune hjælp til at udarbejde, indføre og tydeliggøre en tobaksfri politik. Initiativet er et samarbejde mellem det lokale sundhedscenter, den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse, Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd. Målet er, at alle idrætsforeninger i Viborg Kommune er tobaksfrie inden for en 5-årig periode.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Viborg Idrætsråd
Støttet beløb
45.000 kr., år 2021
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes, vi er lykkedes godt med forankringen. Indsatsen er i drift og vi italesætter fortsat løbende indsatsen overfor foreninger og idrætsanlæg.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået kickstartet en god indsats, så mange kender til tiltaget. Over 20 idrætsforeninger dyrker nu idræt, hvor der er et fokus på sunde miljøer uden tobak og nikotin. Flere steder har vi dog lavet aftaler med idrætscenterets bestyrelse fremfor foreningerne, da det er dem, der bestemmer over arealerne. Det har givet bedst mening. Derfor er det ikke alle foreninger, der har en selvstændig politik, men de indordner sig under gældende regler på idrætsanlægget.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi tror på, at det er det rette vi gør. At hjælpe og stå til rådighed uden at gøre det hele for foreningerne/anlæggene. Vi har gjort meget for, at det var foreningerne og anlæggene der selv tog ejerskab over indsatsen og derfor er det også forskelligt, hvor lang tid processen har taget og hvor meget foreningerne har gjort ud af det efterfølgende. Kommunikationen fra foreningerne/anlæggene og ud til de unge medlemmer, kunne vi med fordel have hjulpet mere på vej.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet