Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Touch & Play

Kærmindeparken

Om donationen

Kærmindeparken er et plejehjem for 58 ældre og et dagcenter for andre ældre i nærheden. Beboerne er i større eller mindre grad påvirket kognitivt og fysisk af deres alderdom, og en del af dem døjer med demens. Denne donation skal bruges til en Touch & Play for at vedligeholde beboernes færdigheder. Touch & Play er en applikation, der spilles på et stort interaktivt whiteboard, og som kan være med til at styrke de ældres kognitive og motoriske funktioner. Planen er også at bruge skærmen til filmvisninger, spil og andre aktiviteter.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Kærmindeparken
Støttet beløb
30.000 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skærmen bliver brugt dagligt til de ovenfor beskrevne aktiviteter, og er i dag et naturligt valg når der skal planlægges aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skærmen bliver brugt af en stor del af vores beboere til spil, musik og filmvisning, fælles quiz og andre aktiviteter. Vi oplever at beboerne har meget glæde af den.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes vi har valgt de rigtige aktiviteter til at opnå målene.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende