Søg støtte

Søg

Selvevaluering

TRACK – effektiv matematikundervisning i 4.-6. kl.

VIA University College

Om donationen

Denne donation skal bruges til udvikling af nyt undervisningsmateriale i matematik til 4., 5. og 6. klasse inspireret af det internationalt toneangivende Singapore Math. Når materialet er udviklet, skal det testes i skoleklasserne, og den rigtige metode til at træne lærerne i det skal findes. Hvis man bliver god til matematik, så betyder det ikke kun gode matematikkarakterer. Internationale undersøgelser har vist, at matematikkompetencer har stor betydning for børns fremtidige livsduelighed i bred forstand. Drenge, der har fået en lav matematikkarakter i folkeskolen, har fx et markant højere frafald på ungdomsuddannelserne i Danmark. Målgruppen for forskningsprojektet er matematiklærere og elever, der begynder i 4. klasse, og som igennem de næste tre skoleår skal træne og samle erfaringer med den nye indlæringsmetode.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
VIA University College
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Næsten alle skoler, som deltog i projektet, har ønsket at arbejde videre med grundprincipperne fra projektet - blot en skole har ikke ønsket at fortsætte med at arbejde videre med materialerne. I det videre RCT-projekt arbejdes videre med at implementere og udvikle matematikundervisningen - så grundideerne bliver udbredt og brugt i hele landet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i høj grad nået målet med vores projekt, som var at undersøge om grundideer fra Singapore Math kunne bruges og udvikles inden for en dansk kontekst. Projektet viste at grundideerne med en særlig gennemarbejdet progression gående fra konkrete materialer, over tegnede repræsentationer til de abstrakte matematiske symboler havde en gavnlig effekt i forståelsen af særligt rationale tal.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lærerne som deltog i pilot-projektet har ønsket at fortsætte med at lave aktiviteterne fra projektet i deres undervisning -samt ønsket at fortsætte med at bruge de udviklede materialer i deres undervisning. Da det var et pilotprojekt var grundideen også at indsamle erfaringer med brugen af ideer og materialer ude på skolerne - for herefter at justere og videreudvikle aktiviteter og materialer. Der var derfor en proces, hvor vi løbende lavede små justeringer i projektet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start